Kontaktní čočky u dětí

Kontaktní čočky (KČ) jsou moderní korekční pomůckou dioptrických vad. Jsou vhodné ke korekci všech druhů dioptrických vad, ale mohou se použít i z léčebných důvodů nebo čistě kosmetických.

Pro své vlastnosti, snadnou údržbu a bezpečnost je používají miliony lidí na celém světě. Český vědec a chemik prof. Otto Wichterle byl průkopníkem ve vývoji prvních kontaktních čoček a proslavil tak naší zemi po celém světě.

Výhody kontaktních čoček.

Kontaktní čočky jsou v přímém kontaktu s přední části oka, s rohovkou. Tím pádem vzniká ostřejší optický obraz. Na rozdíl od brýlových skel, čočky nezpůsobují zkreslení nebo optické aberace (odchylky od normálního zrakového vjemu). Čočky také neobtěžují svojí hmotností a neomezují zorné pole tak jako obroučky brýlí. Nepopíratelná výhoda je to, že se nezamlžují.

Podle materiálu ze kterého jsou vyrobeny je dělíme čočky na tvrdé a měkké (ohebné).

Tvrdé rigidní čočky mají stabilní a neměnný tvar. Jsou vhodné ke korekci astigmatismu nebo vyklenutí rohovky. Tyto čočky se vyrábí ze silikonu a jsou propustné pro kyslík, což je předurčuje pro prodloužené denní nošení.V Česku není tento typ čoček moc rozšířen.

Měkké kontaktní čočky jsou dnes nejpoužívanější. Jsou vyráběny z hydrogelu nebo silikonu a proto jsou tvárné a měkké. Čočky kryjí celou svojí plochou rohovku a mají různé typy zakřiven, takže vyhovují většině klientů. Moderní čočky mají velmi dobrou kyslíkovou permeabilitu (propustnost) a mohou se nosit po celý den.

Podle způsobu nošení se KČ dělí:

 • Čočky výměnné-disposable
  • Na trhu jsou kontaktní čočky:
   • jednodenní
   • 14denní
   • měsíční
   • výjimečně roční

Tyto čočky se v praxi používají tak, že se odpočítá počet dnů po které je nosíme a pak je čočka nahrazena novou identickou čočkou nebo celým párem. Čočky se mohou nosit celý den a na noc se z oka vždy vyjmou, vždy však po pečlivém umytí rukou.

Obecně platí, že čím kratší dobu jsou jedny čočky na očích, tím lépe. Jednodenní jsou tedy z hlediska medicíny nejvhodnější. Ráno čočku nasadíme, večer vyhodíme. Následující den máme k dispozici na celý den nový pár čoček se stejnými dioptriemi. Nepotřebujeme tedy ani roztok k jejich čištění.

Čočky s prodlouženým nošením se mohou v určitých případech nosit celý den i noc. Nejsou však určeny pro každého.

Děti a kontaktní čočky

U dětí se KČ používají ke korekci základních dioptrických vad tzn. krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu /cylindrická vada způsobující rozmazané vidění).

Jsou často využívány u vysokých dioptrií, možnost korekce až do 20 dioptrií. Uplatnění najdou i tam, kde je mezi oběma očima velký dioptrický rozdíl.

Torické čočky korigují astigmatismus. Co se týče věkové hranice, tak dítě může kontaktní čočky bezpečně nosit od kojeneckého věku. V některých případech mají čočky velký význam pro rozvoj zrakových funkcí a prostorového vidění. Například u vrozeného šedého zákalu se musí kojenci při operaci vyjmout zkalená čočka a poté nahradit chybějící dioptrie v oku. K tomuto účelu se používají speciální kontaktní čočky. Děti je velmi dobře snáší a mohou je nosit celý den. Rodiče se nimi naučí manipulovat a pečovat o ně. Čočky tak přispívají k rozvoji zrakových funkcí a i celkového vývoje dítěte. Později si dítě čočky nasazuje samo, totéž platí i v péči o čočky.

Anisometropie (rozdílný počet dioptrií na každém oku) U dětí, kde nacházíme významný rozdíl v dioptriích obou očí, jsou optimální kontaktní čočky. V tomto případě jsou i prevencí vzniku tupozrakosti.

Speciální čočky

V léčbě tupozrakosti se používají někdy krycí kontaktní čočky, které dočasně brání vidění vedoucího oka a podporují tak zrak u oka oslabeného. Čočky se dají použít u rohovkových nehojících se erozí nebo ulcerací (u úrazů nebo infekcí), kde pomáhají při procesu hojení.

Kosmetické barevné čočky se používají ke změně barvy očí. U dětí pomohou zmírnit kosmetický handicap. Ten zahrnuje například chybějící duhovka, zornici, či pokud má dítě kosmeticky nápadné defekty na předním segmentu oka.

Komplikace s nošením

U KČ je třeba dodržovat základní hygienická pravidla a dodržovat režim nošení. U dlouhodobých nositelů se může vyskytnout alergická reakce na materiál čoček nebo na čistící roztok.

Špatná hygiena vede k zánětům spojivek a může se vzácně stát, že nositel je postižen zánětem rohovky nebo dokonce tvorbou vředu.

Při dlouhodobém nošení čoček je dobré během roku udělat několik pauz po dobu několika dní, kdy necháte oči od čoček odpočinout.

Korekce dioptrických vad u dětí laserem – refrakční chirurgie

Laserová korekce dioptrických vad tzv. refrakční chirurgie dosáhla v posledním desetiletí velkého rozmachu a dobrých výsledků. Každým rokem jsou prezentovány technologické novinky a jsou zdokonalovány další operační postupy. Mezi nejznámější operace patří typy LASIK,LASEK,PRK atd.

Dnes lze řešit problematiku refrakce u všech tří výše zmíněných dioptrických vad. Zároveň se výzkum léčebných postupů zaměřuje i na vetchozrakost.

Principem operace je změna lomivosti rohovkové tkáně působením laserového záření (nové typy laserů tzv.excimer lasery). Excimerovým laserem lze přesně odstranit vypočítanou tloušťku rohovky, tzv fotoablace. Další možností změny dioptrie v oku je aplikace umělé nitrooční čočky.

Samozřejmě jako u každé medicínské metody, i tady může dojít ke komplikacím. Zmíním vyklenutí rohovky, záněty nebo třeba mlhavé vidění. Benefit tohoto operačního výkonu výkonu převyšuje možná rizika, nutno však dodat, že není hrazen pojišťovnami.

U dětí je problematika korekce dioptrií refrakční chirurgií“ trochu jiná. „ Vzhledem k tomu, že vývoj oka je ukončen až kolem 25. roku a dioptrie se v dětském věku dosti mění, obecně se nedoporučuje tento zákrok na rohovce provádět. Je tedy vhodné vyčkat až je vývoj lomivosti a délky oka ukončen a dioptrie stabilizovány.

Výjimkou u dětí mohou být velmi vysoké dioptrie, progredující krátkozrakost nebo výrazný rozdíl dioptrií u obou očí (anisometropie). V obou případech chceme předejít vzniku tupozrakosti.

Laserové ošetření rohovky má u dětí i jiný význam. Laser se využívá jako léčebná metoda u některých onemocnění oka, např. u degenerativních změn rohovky, vředů rohovky.

primář MUDR. Milan Odehnal, MBA

Oční klinika dětí a dospělých FN v Motole