Plovoucí tečky před okem. Banalita nebo varovný příznak?

Asi každý z nás si někdy všiml plovoucích obrazců před očima při pohledu na světlé pozadí. Tyto plovoucí předměty mívají různý tvar. Někdo je vidí jako pavučinky, kolečka, žížalky, tečky, cáry či vlákna, tzv. padající saze a jiné obrazce různých tvarů.

O co se ve skutečnosti jedná?

Sklivec (lat. corpus vitreum) je rosolovitá průhledná vnitřní výplň zadní části oční bulvy za duhovkou a čočkou, která je obklopená stěnou oka a jejími jednotlivými vrstvami. V některých místech je připojen svou zadní plochou k nejvnitřnější vrstvě oční stěny sítnici, která obsahuje nervovou tkáň zajišťující vidění.

Plovoucí tečky neboli sklivcové zákalky se mohou objevit na základě mnoha různých příčin, nejčastěji se jedná o tzv. Weissův prstenec. Tento jev vzniká při oddalování zadní plochy sklivce, kondenzaci sklivce nebo krvácení do sklivce. Taktéž může být projevem přítomnosti sítnicového pigmentu ve spojitosti s trhlinou sítnice či jejím odchlípením, zánětu ve sklivci, cholesterolových částeček nebo vzácně může jít o buňky z nitroočního nádoru.

Je tato situace nebezpečná?

Ano i ne. Asi každého pacienta vystraší stav, kdy se mu před očima náhle objeví něco, co nezná a nemůže se toho zbavit. Není vůbec chybou, když se na to zajde pacient zeptat ke svému oftalmologovi. Situace, kdy se před očima objeví podivné drobné, většinou průhledné či poloprůhledné obrazce, může být zcela banální a nemusí být nebezpečná, ale může být i varovným příznakem pro některá vážnější oční onemocnění.

Nejčastěji se tyto zákalky objevují jako důsledek oddalování zadní plochy sklivce v místech úponu k sítnici či s jeho postupnou (a přirozenou) kondenzací v průběhu věku. Se zákalky se v tomto případě mohou objevovat i světelné záblesky rušící pacienta. Nejčastěji pozorovatelné zevně při spáncích hlavy.

U ostatních příčin pacient většinou vnímá i jiné obtíže. Od zhoršení vidění, po clonu v zorném poli až po bolestivost oka nebo náhlou ztrátu vidění.

Je nutné vyhledat oftalmologa?

Tím, že pacient kontaktuje svého očního lékaře, určitě nic nezkazí.

Pokud se zákalky objeví náhle a ve velkém množství (nebo se obtíže dále zhoršují), měl by pacient vyhledat svého očního lékaře brzy, nejlépe ještě ten den nebo den následující.

Pokud se však obtíže objevují pozvolně a trvají týdny či měsíce beze změn nebo se nezačnou rychle zhoršovat, pacient se může na vyšetření ke svému očnímu lékaři objednat s větším klidem a s odstupem.

Měl by se stav terapeuticky řešit?

V případě, že se jedná o vznik zákalků bez jiného očního onemocnění, tak se v praxi většinou nikterak neléčí. Pacient si na stav většinou sám zvykne, mozek začne po nějaké době zákalky „přehlížet“, adaptuje se na ně, anebo i samy zmizí a dále pacienta již netrápí. Ve výjimečných případech lze po velmi důsledném vyšetření a konzultaci s pacientem provést laserové rozmělnění zákalků na speciálních typech laserových přístrojů. Avšak i toto rozmělnění má své limity. V krajním případě lze provést operaci oka, konkrétně se jedná o pars plana vitrektomii (chirurgické odstranění sklivce), která si však nese svá rizika a komplikace a její provedení by mělo být vždy důkladně promyšleno v konzultaci pacienta s ošetřujícím oftalmologem..

V případě, že se zákalky objeví v přítomnosti jiné příčiny, tak terapeutické a diagnostické možnosti probíhají podle postupů, které jsou přizpůsobeny konkrétnímu danému onemocnění.

Závěr

Vzniklé plovoucí tečky před okem neboli sklivcové zákalky nemusí být stavem, který by měl pacienta vždy vyděsit. Je však vhodné pomýšlet i na jiné souvislosti s tímto příznakem a u svého oftalmologa se nechat vyšetřit. Toto vyšetření a urgentnost konkrétního případu musíme vždy zvážit vzhledem k intenzitě a době trvání obtíží.

MUDr. Tomáš Lorenc