Záněty spojivek u novorozenců

Novorozenecké záněty spojivek neboli neonatální konjunktivitidy jsou zánětlivá onemocnění předního segmentu oka, která postihují děti v prvních 4 až 5 týdnech života. Příčinou zánětu mohou být viry, bakterie, chlamydie, plísně a další mikroorganismy. S ohledem na teprve se vyvíjející imunitní systém miminka by rodiče neměli podcenit prvotní příznaky a vše konzultovat s ošetřujícím dětským lékařem. Mezi tyto příznaky patří zalepené oči, zčervenání očí, otok a vytékající hnis.

Odhalit očním vyšetřením příčinu zánětu spojivek bývá obtížné, protože hlavní klinické příznaky jsou si často velmi podobné. U novorozenců může dojít k rozvoji příznaků i brzy po porodu. Časový faktor vzniku těchto zánětů po porodu může být vodítkem k odhalení původce zánětu. Lékař provede miminku stěr, ze kterého je posléze určen původce zánětu a navržena vhodná léčba.

Chlamydiový zánět spojivky

Příčinou těchto pohlavně přenosných zánětů je bakterie Chlamydia trachomatis. Uvádí se, že touto infekcí je postiženo až 25–50 % novorozenců a proto se jedná o téměř nejčastější konjunktivitidu v novorozeneckém věku. Dítě se nakazí v průběhu vaginálního porodu, protože infekce se nachází ve vaginální sliznici matky. Děti přivedené na svět císařským řezem proto mají nižší riziko infekce.

Při pozitivním nálezu chlamydiové infekce dítěte je potřeba vyšetřit matku i jejího sexuálního partnera a přeléčit je oba. Riziko chlamydiových infekcí u mladých matek je v přímé úměře s četností sexuálních partnerů, neužívání bariérové antikoncepce, vazby na předchozí jiné pohlavně přenosné choroby a existuje spojitost s určitými anatomickými změnami v porodních cestách.

Herpetický zánět spojivky a rohovky

Tyto záněty jsou způsobeny většinou herpetickým virem HSV-2 (herpes simplex virus 2 – genitální typ). Riziko přenosu z matky na novorozence je až 60 %.

Zánět spojivek se nejčastěji projeví zčervenáním a otokem okrajů víček a spojivky. Sekrece z oka není nijak významná. Zánět rohovky je pak typický pro herpetický zánět spojivek.

Bakteriální zánět spojivky

Představují asi 30 % dnešních neonatálních konjunktivitid (hned za chlamydiovými). Dítě se může nakazit z vnějšího prostředí, při obstrukci slzných cest a nebo během porodu průchodem porodními cestami.

Prevence novorozeneckých zánětů spojivek

V první řadě rozhodně stojí za zmínku péče o matku a důsledná léčba případných gynekologických onemocnění. Dále dodržení všech hygienických zásad během porodu a následné péče o novorozence. Každému narozenému dítěti vypláchnout oči a jeho okolí borovou vodou.

Praktické rady při léčbě zánětů spojivek

1. První pomocí při zánětech spojivek je vyplachování hnisavého sekretu borovou vodou případně opatrné vytírání navlhčenou gázou. U dětí je dobré udržovat i čistý nos.

2. Zánět spojivek, který i při léčbě přetrvává více než jeden týden, by měl vidět oftalmolog.

3. Při zánětu spojivek oči nezakrýváme obvazem.

4. Při léčbě antibiotiky je třeba dodržovat pravidelnou aplikaci i doktorem doporučenou délku léčby.

5. Při aplikaci je důležité, aby se kapky a mast dostaly přímo do spojivkového vaku oka. Oddálíme dolní víčko a druhým prstem fixujeme horní víčko. Kapka se tak snadněji dostane do spojivkového vaku. U novorozenců zatlačíme po aplikaci na oblast slzného vaku (vnitřní koutek).

6. Při léčbě infekce dodržujeme pečlivě hygienická pravidla, aby se zánět spojivek nerozšířil na ostatní členy rodiny či zdravotnický personál.

7. Při léčbě dbáme na to, abychom se aplikátorem nikdy nedotýkali oka.