Věkem podmíněná makulární degenerace

VPMD suchá forma

Věkem podmíněná makulární degenerace (dále jen VPMD) postihuje pacienty staršího až důchodového věku. Ve vyspělých zemích nejčastěji lidi nad 50 let.

Obecně rozlišujeme dvě formy VPMD, které mezi sebou mohou přecházet. Častější je forma suchá, ta druhá je nazývána vlhká.

Rozvoj příznaků u suché formy je pomalý. Oproti tomu vlhká forma může způsobit relativně rychlé zhoršení zraku. Pacienti nejčastěji pozorují zhoršení vidění při čtení, poté i do dálky, dále zakřivení a deformace rovných čar a textu. Vznik a postupné zhoršení potíží je pozorováno v rámci dnů až týdnů. V nejhorším případě může dojít porucha zraku až na hranici praktické slepoty postiženého oka.

Pokud pacient pozoruje výše uvedené potíže, měl by navštívit svého očního lékaře. Důležitou součástí lékařské prohlídky je vyšetření očního pozadí a eventuálně i využití moderních zobrazovacích metod v podobě OCT (Optická koherenční tomografie). Ta bývá dnes již běžně v ambulancích některých očních lékařů, či na vyšších pracovištích umožňujících konzultaci.

Léčba vlhké formy VPMD nebyla ještě před 20 lety možná. Současná medicína však ušla velký kus cesty a při včasném odhalení onemocnění dokážeme postupně zastavit a zlepšit projevy vlhké formy VPMD. Mezníkem v léčbě je začátek užívání biologické terapie, která je přímo aplikována do postiženého oka. Tato terapie má za cíl zabránit dalšímu zhoršování onemocnění a její vedlejší efekt často vede i ke zlepšení zraku. Terapie je velmi finančně a logisticky zatěžující, proto je indikována u přísně vybraných pacientů.

Jednoznačná terapie suché formy VPMD neexistuje. Důležitá je spíše prevence (např. skončit s kouřením tabákových výrobků) a pravidelné kontroly u očního lékaře, které vedou k včasnému odhalení rozvoje vlhké formy. Pro pacienty, kteří dospějí do konečných nevratných stádií onemocnění, existují speciální oční pomůcky, které jsou dostupné ve specializovaných centrech pro slabozraké (např. Tyfloservis atd.).

Podrobněji v článku Věkem podmíněná makulární degenerace na blogu.

VPMD vlhká forma