Refrakční vady aneb jak si zostřit pohled na svět

Obor očního lékařství ušel za poslední desetiletí ohromný kus cesty a právem se pyšní mnohými úspěchy. Například operace šedého zákalu je dnes nejúspěšnějším operačním zákrokem v medicíně vůbec. Díky novým technologiím a technickému pokroku se začaly úspěšně řešit i dioptrické vady. A co to v praxi znamená? Začala éra tzv. refrakční chirurgie. Jinými slovy se začaly provádět operační zákroky za účelem redukce dioptrií. Tyto stále se vyvíjející metody jednou provždy daly naději, že brýle nebo kontaktní čočky možná už nebudou potřeba.

Příčiny dioptrických vad

Co vlastně znamená pojem refrakční vada? Jedná se o stav, kdy se světelné podněty ze vzdáleného předmětu nezobrazí v místě nejostřejšího vidění na sítnici oka. Člověk tak s dioptrickou vadou vidí okolní předměty neostře nebo rozmazaně. Příčinou dioptrických vad je tedy nepoměr mezi lomivostí oka (hlavně rohovky a čočky) a jeho délkou. Tyto parametry jsou dány geneticky a v tomto směru se nedají zatím nijak ovlivnit. Refrakční anomálie jsou ale v dnešní době velmi rozšířené. V našich zemích postihují až 20 % populace a v některých zemích je jejich četnost až 60 % (Thajsko, Tchaj Wan). Nejčastější ze všech vad je krátkozrakost.

Druhy dioptrických vad

Krátkozrakost

Jak již bylo řečeno, jedná se o nejrozšířenější vadu, která je podmíněná větší lomivostí rohovky nebo delším předozadním průměrem oka (tzv. dlouhé oko). Krátkozraký člověk vidí špatně do dálky a většinou, hlavně v mládí, dobře do blízka.

Dalekozrakost 

tomto případě jde o vadu, jež je podmíněná malou lomivostí rohovky nebo menším předozadním průměrem (tzv. kratší oko). Mladý člověk vidí celkem dobře na blízko i na dálku, protože má dobrou akomodaci (zaostřovací schopnost) čočky. Ve středním věku, kdy zaostřovací schopnosti klesají, je již zraková ostrost horší, a to na obě vzdálenosti.

Astigmatismus 

Zmíněná vada představuje situaci, při které je rozdílně a výrazně zakřivená rohovka ve dvou rovinách (obraz tzv. „šišatého oka“ nebo „oka tvaru baseballového míče“).

Presbyopie

Zvaná též vetchozrakost. Vada zaujímá zvláštní postavení mezi ostatními dioptrickými trablemi. Tento problém představuje totiž přirozený, věkem podmíněný, útlum zaostřovacích schopností oka (aging eye neboli stárnoucí oko). Problémy začínají po čtyřicátém roce, kdy se postupně zhoršují možnosti práce na blízko. Například při čtení lze rozpoznat již první příznaky, tzv. dlouhé ruce, kdy si čtenář oddaluje text, aby lépe viděl. 

Možnosti korekce dioptrických vad 

V současnosti jsou k dispozici tři možnosti, jak upravit dioptrické vady. Pomoci mohou brýle, kontaktní čočky či refrakční chirurgie

  1. Brýle jako osvědčený a bezpečný standard  

Obruby se skly jsou historicky nejstarší, osvědčenou a vlastně nejbezpečnější optickou pomůcku, která je vhodná ke korekci prakticky všech dioptrických vad u všech věkových skupin pacientů. Obliba brýlí je v současnosti veliká, stačí se podívat na četnost optik v ulicích. Tato renesance je podmíněna novými technologiemi a vývojem materiálů jak brýlových čoček, tak obrub. Líbivost brýlí a jejich nekončící a měnící se sortiment se pak odráží i módních trendech.

Výhody 

Brýlemi se dá korigovat prakticky jakákoliv dioptrická vada. Brýle tak umožňují vidět na dálku, na střední vzdálenost i na blízko. Lze si vybrat jednoduché brýle na čtení nebo na dálku. K dispozici jsou i brýle progresivní, resp. s víceohniskovými skly, které umožní vidět na všechny vzdálenosti. Brýlové čočky z plastu patří mezi nejrozšířenější, protože jsou lehké a mají výborné optické vlastnosti. Speciálně upravená skla omezují nepříjemné světelné odrazy. Ty jsou oceňované například u řidičů, rybářů, vojáků apod. Tvrzená skla chrání jejich povrch proti poškození a sluneční brýle chrání oko před slunečním zářením a oslněním. U dětí brýle korigují šilhání a zlepšují vyvíjející se zrakovou ostrost. 

Nevýhody a možné zdravotní komplikace 

Větší hmotnost brýlí, zvláště při velmi vysokých dioptriích, může do jisté míry svého nositele obtěžovat. U velkého rozdílu dioptrií mezi oběma očima brýlová skla již nemusí korigovat tuto diferenci. Obroučky mohou omezovat i zorné pole pacienta, což vadí zejména sportovcům. U brýlí se nevyskytují žádné zdravotní komplikace. Výjimečně se může vyskytnout alergie na materiál obrouček při jeho kontaktu s kůží. Při úrazu mohou brýlová skla někdy poranit obličej.

  1. Kontaktní čočky jako populární varianta dioptrické korekce 

Kontaktní čočky (KKČ) jsou optickou pomůckou, která je v přímém kontaktu s povrchem oka, resp. jeho rohovkou. Díky novým materiálům čoček (silikon hydrogelové neboli měkké kontaktní čočky) jsou dnes čočky každodenním a bezpečným prostředkem určeným pro korekci téměř všech dioptrických vad.

Výhody 

KKČ umožňují lepší prostorové a periferní vidění, protože čočka je v kontaktu s okem a pohybuje se společně s ním. Čočky jsou také vhodné pro korekci některých dioptrických vad, kde brýle mohou být dokonce i na obtíž (například vysoká krátkozrakost či velký stranový rozdíl v dioptriích obou očí). Největší popularitu získaly KKČ pro jejich užití při sportu, ale i pro běžné celodenní nošení. Čočky se uplatňují i při léčbě některých vad nebo nemocí rohovky.

Nevýhody KKČ a možné zdravotní komplikace 

Je určité procento populace, které z různých důvodů čočky nosit nemohou nebo je nesnesou. Správná aplikace čoček, dodržování hygienických postupů a délky a frekvence nošení jsou důležitou nutností. Při nedodržení doporučeného algoritmu péče mohou i v dnešní době vznikat problémy s nedostatkem kyslíku v oku, záněty rohovky, rohovkové vředy a někdy velmi vážné stavy ohrožující zrak. Alergické reakce a vznik suchého oka se vyskytují u části nositelů. Z hlediska bezpečnosti jsou optimální jednodenní KKČ, respektive čočky na jedno použití.

  1. Refrakční chirurgie jako odraz moderních technologií

Cílem refrakční chirurgie je redukovat nebo úplně zrušit závislost klienta na nošení brýlí nebo kontaktních čočkách. Nové intervenční metody řeší krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus. Refrakční chirurgie dovede odstranit dioptrie u krátkozrakosti v rozmezí -2 dioptrie až -10 dioptrií, u dalekozrakosti v rozmezí +1 dioptrie až +5 dioptrií a u astigmatismu až do hodnot 5 dioptrií.

Celkové výsledky jsou obecně dobré a tyto operace prováděné v místním umrtvení patří právem do portfolia oftalmologických operací.