Jak se nadobro zbavit dioptrií

Předchozí článek se věnoval tomu, co jsou refrakční vady a jak s nimi lze bojovat. Nejste fanda kontaktních čoček a nebaví vás věčně hledat brýle? Existuje řešení! Tím je refrakční chirurgie. Jejím cílem je redukovat nebo úplně zrušit závislost klienta na nošení brýlí nebo kontaktních čočkách. Změna dioptrických hodnot oka se provádí dvěma způsoby. Buď laserem, kdy dojde ke změně zakřivení rohovky, anebo se provede zákrok pomocí výměny čočky.

Laserové refrakční zákroky na rohovce

Tyto zákroky patří mezi invazivní techniky, které korigují všechny dioptrické vady. Principem zákroku je tzv. fotoablace, při které laser mění zakřivení rohovky a tím počet dioptrií. U krátkozrakosti se zasahuje v centrální části, u dalekozrakosti v periferní části rohovky.

LASIK neboli laser in-situ keratomileusis

Jedná se o nejznámější metodu. Počítačem řízený femtosekundový laser upraví povrchové vrstvy rohovky,a to pod předem vytvořenou úzkou rohovkovou lamelou (lalokem).

PRK neboli fotorefraktivní keratektomie

Zmíněná metoda koriguje lehkou a střední krátkozrakost a je vhodná pro atypické druhy rohovek. Fotoablace se provádí po odstranění epitelu laserem v povrchových vrstvách stromatu rohovky (tzv. bezdotyková operace). Nevýhodou je několik týdnů trvající hojení a poměrně větší bolestivost.

Radiální keratotomie

Nářezy v rohovce oploští rohovku a zkorigují hlavně střední krátkozrakost. Tato metoda je postupně nahrazována jinými metodami.

Automatická lamelární keratoplastika

Metoda vhodná pro dalekozrakost. Jsou dva druhy, kdy je rohovka buď nahrazena celá či jen její části.

Intrakorneální ringy

Jde o malé kruhovité implantáty, které se vloží do rohovky a mění její lomivost.

ReLex SMILE

Nová metoda indikovaná pro řešení krátkozrakosti. Malým tunelovým laserovým řezem se z rohovky odstraní tzv. lentikula (útvarek v rohovce) a změní se tak lomivost. Oproti LASIKu je výhodou malý operační řez a tím šetření nervových struktur a menší pooperační komplikace. Sem patří například rozvoj suchého oka nebo další optické fenomény. Nevýhodou je delší rehabilitace a pozdější reoperace může být problémová.

Refrakční chirurgie a nitrooční čočky

Tento způsob spočívá buď ve vložení umělé nitrooční čočky před vlastní čirou čočku (tzv. fakické čočky), nebo se vymění vlastní čočka za umělou nitrooční čočku. Lze využít monofokální umělé čočky, se kterými je dobře vidět na dálku, ale na blízko je nutné nadále nosit brýle. Multifokální (bifokální, trifokální) nitrooční umělé čočky umožňují vidět na všechny vzdálenosti včetně té na čtení.

Která metoda je nejlepší?

Laserové metody remodelující povrch rohovky jsou používanější, a hlavně výše zmíněný LASIK je rychlý a šetrný způsob k povrchu oka. Je vhodnější pro nižší dioptrické vady a indikován pro pacienty mezi 20-45 lety.

ReLEx SMILE je v současnosti považována za nejméně invazivní laserovou metodu a má menší četnost vzniku suchého oka i pooperačních optických aberací.

Refrakční chirurgie, která řeší dioptrické vady pomocí nitroočních čoček, dosahuje o něco lepších výsledků, ale jedná se o nitrooční výkon s určitou invazivitou a rizikem. Při vynětí čiré vlastní čočky a její výměně za umělou čočku je nevýhodou ztráta akomodace (zaostřování). Tato metoda je vhodnější pro vyšší dioptrické vady a také se uplatňuje pro pacienty starší 45 let.

Zdravotní rizika a komplikace refrakčních zákroků

Jako u všech operačních zákroků v medicíně rizika a komplikace existují, a proto je třeba je vzít v úvahu a být o nich informován.

Pro koho není refrakční chirurgie vhodná?

Existují místní i celkové zdravotní situace, kdy je riskantní tento zákrok podstoupit. Velká opatrnost je na místě u dětských pacientů, kde ještě není dokončen vývoj oka, tzn. indikace nejsou možné před 18. rokem věku.
Dále jsou ve hře oční problémy, jako jsou opakované záněty očí, poúrazové změny, velký astigmatismus, různé anomálie rohovky a také celková onemocnění. Sem kupříkladu patří systémové choroby autoimunitního charakteru, onemocnění rohovky a sítnice, těhotenství a glaukom rovněž patří mezi další nevhodné indikace.

Jaké jsou možné komplikace refrakčního zákroku?

Jako u každého operačního zákroku, komplikace se mohou vyskytnout. Refrakční zákrok je nevratný výkon, ale na druhé straně riziko velkého poškození oka je dnes jen malé. Dobré výsledky převažují nad těmi nestabilními. Komplikace mohou nastat již brzy po operaci, ale i později, klidně i několik měsíců nebo let po zákroku. Muže se jednat o komplikace postihující přímo oko např. keratokonus, což je nepříjemné ztenčení a vyklenutí rohovky po operaci, nebo výskyt světelných efektů před okem, dvojité vidění, vznik suchého oka, strabismus a další.

Jak se rozhodnout?

Konečné rozhodnutí je vždy na klientovi. Pacient by měl mít k dispozici vždy všechny validní informace před zákrokem. Pokud nechcete nosit brýle ani kontaktní čočky, jste zdraví, nemáte komplikovanou dioptrickou nebo anatomickou oční vadu, přejete si mít vysokou kvalitu života a jste obecně motivováni, pak můžete směřovat k refrakční chirurgii. Vývoj zde neustále jde dopředu a budoucnost je jistě velkou výzvou. Na druhé straně ani vývoj u brýlí a kontaktních čoček neusnul na vavřínech. A v tom je rozhodování právě optimální, protože existuje vícero možností.

U refrakčního zákroku je dobré znát předem některé obecné skutečnosti

  • Velké pooperační poškození oka je nepravděpodobné a vždy lze situaci nakonec řešit brýlemi nebo kontaktními čočkami.

  • Po operaci nelze nedosáhnout lepšího zraku, než měl pacient předtím s brýlemi nebo s kontaktními čočkami.

  • Refrakční operace řeší především vidění do dálky. Problémem stále zůstává věkem podmíněná presbyopie neboli vetchozrakost (špatné vidění na blízko). Možnostmi řešení tohoto problému mohou za jistých okolností být multifokální (víceohniskové) umělé čočky.

  • Nižší dioptrické vady je lépe řešit laserovými metodami zásahem na rohovce a vyšší dioptrické vady operační technikou, kdy se vymění čočky.

  • Optimální je řešení, pokud se u pacienta operuje významná katarakta (šedý zákal), která zhoršuje vidění. Pak operační odstranění zkalené čočky a její výměna za umělou (a s tím spojenou i úpravou dioptrické situace) má své logické opodstatnění a velmi dobré výsledky.