První pomoc při poleptání oka

Oko je obdivuhodný, důležitý, ale bohužel také poměrně snadno zranitelný smyslový orgán. Při poranění oka chemickými látkami dochází k poleptání spojivky a rohovky Kromě toho mohou být poškozena také víčka a slzné kanálky. Poleptání oka je považováno za akutní stav, který může trvale poškodit zrakové funkce. Jak v takové situaci jednat?

Které látky mohou oko poškodit?

Nejčastěji pacient přichází s poleptáním oka louhy, čpavkem či vápnem. Tato zranění bývají zároveň nejzávažnější a nejnebezpečnější. Dále oční lékař často vídá úrazy kyselinami, pracími a mycími prostředky, „pepřovým“ sprejem nebo lepidly.

Jak se zachovat, pokud dojde k poleptání oka?

Zahájení první pomoci by mělo být okamžité! Co nejrychleji ho vypláchněte tekoucím proudem vody (nejlépe z kohoutku). Proud by neměl být příliš silný, aby oko nepoškodil. Pacient by neměl zbytečně ztrácet čas hledáním neutralizačního roztoku, protože mnohdy ani nezná přesné složení přípravku. Nejvhodnější je proto čistá voda.

Po poleptání oka a provedení první pomoci by měl pacient vyhledat odbornou oční pomoc, a to převážně při přetrvávajících potížích. Těmi jsou výrazné zarudnutí oka, otok, řezání, zhoršené vidění a bolestivost. V ideálním případě by pacient bezprostředně po úrazu neměl řídit motorová vozidla, proto je vhodné mít s sebou doprovod.

Co očekávat u očního lékaře a jaká bude další péče?

U očního specialisty by měl být znovu proveden důkladný průplach oka s eventuálním provedením otočení horního i dolního víčka. Před průplachem lékař může provést měření pH lakmusovým papírkem ze spojivkového vaku a následně porovnat s pH po výplachu.

Lékař posoudí míru poškození a na základě toho určí následnou péči. Ve vážných případech může dojít k hospitalizaci pacienta nebo využití některých operačních metod. Závažná poranění oka s trvalými následky bohužel nebývají výjimkou. Následná péče by měla zahrnovat lokální antibiotika často v kombinaci s kortikosteroidy k zabránění sekundární infekce či reakčního zánětu oka. Vhodné jsou i lubrikační kapky či gely.

Pacient by se měl v následujících dnech až týdnech pravidelně dostavovat k očnímu lékaři na kontroly v závislosti na vážnosti poškození oka.