Počet lidí s oční vadou v Čechách každoročně stoupá. Špatně vidí již každý třetí

Problémy se zrakem má zhruba 10 % osob podle výsledků Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Každý třetí člověk nosí brýle nebo kontaktní čočky.

Svět čísel v oční problematice v Čechách

Třetina lidí s dioptrickou vadou má problém s odhadem vzdálenosti a každý osmý udává problém s prostorovou koordinací. Zároveň přibývá paciedntů s očními vadami, jako je šedý zákal, presbyopie či astigmatismus, které postihují přes třicet procent pacientů.

Ve věku od 65 let je u poloviny populace patrný určitý stupeň zkalení čočky, přičemž od 75 let je šedým zákalem postiženo až 70 % obyvatel. Ztráta akomodace, tedy schopnost zaostřovat do blízka (presbyopie) postihujhe 40 % lidí středního a 90 % vyššího věku. 

Oko má přirozenou ochranu, k níž patří bezpečné umístění v očnici a reflexy. Avšak kvalitu vidění ovlivňujeme především my sami, životním stylem, mírou odpočinku a dostatečným spánkem, způsobem šetření zraku a jeho účinnou každodenní ochranou.

Zrakovou hygienu podceňuje mnoho lidí, je důležité věnovat pozornost prvním náznakům zrakových potíží. K očnímu lékaři lidé přichází až ve chvíli, kdy již mají problém. Nejlepší prevencí jsou pravidelné prohlídky u očního lékaře.

Preventivní prohlídky očí

První vyšetření očí probíhá už v porodnici, další prohlídky následují ve 3, 5 a 7 letech , tedy v obdobích, která jsou pro vývoj vidění nejkritičtější. Kontroly v daném věku vychází z jednotlivých fází vývoje zraku dítětě a jsou pro zachycení odchylek, případně vad a onemocnění velmi důležité.

Pokud se v rodině vyskytují vyšší diptrické vady, šilhání nebo tupozrakost, případně pokud se rodiče v dětství s těmito vadami léčili, je důležité s dítětem absolvovat oční screening od 6 měsíců každého půl roku a v případě záchytu vady se provede komplexní oční vyšetření. 

Hlavní a jedinou prevencí očních vad u dětí jsou pravidelné prohlídky u očního lékaře. Nicméně o oči musíme pečovat po celý život. Doporučuje se střídání pohledů do blízka a do dálky, mrkání při dlouhém pohledu na monitor či aplikace kapek na suché oči, to se však týká hlavně dospělých.

Dítě od tří let věku je kontrolováno každé dva roky až do sedmnácti let. U dospělých se vyšetření očním lékařem doporučuje minimálně jednou za čtyři roky do 45 let věku a jednou za dva roky po 45. roce. 

Po šedesátce mnoho lidí zjistí, že nedokáží rozeznat jemné detaily. Důvodem je, že čočka již není tak elastická jako dříve a nemůže již téměř zaostřovat. Zároveň se v čočce často zjistí šedý zákal, který může výrazně zhoršovat vidění. 

Očního lékaře by měl navštívit každý, kdo má problém se čtením na blízkou vzdálenost. Pravidlené preventivní prohlídky slouží nejen k vyšetření dioptrií, ale i k prevenci závažných očních chorob, které poměrně dlouho probíhají nepozorovaně a pacient je sám neodhalí, jako například zelený zákal. V tomto případně není dobré, pokud se léčba promešká. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *