Barvoslepost

Barvoslepostí se označuje jakákoliv porucha ve vnímání barevného spektra způsobená poruchou specifických buněk oka. Vada postihuje jen velmi malou část populace. Přečtěte si, jaké buňky to jsou a možná i zjistíte, jak je to s úplně černobílým viděním?

Odchlípení sítnice

Sítnice je tenká průhledná blána nacházející se v oční bulvě a je vlastním smyslovým orgánem oka. Je složená z fotoreceptorů, které zachytávají světelné paprsky a zpracovávají je signály vedoucí do mozku.Odchlípení je závažné onemocnění a provází jej  více varovných signálů.