Zákalky ve sklivci

Vnitřní prostor oka je vyplněn rosolovitou hmotou zvanou sklivec. Někdy se vám může stát, že při pohledu na bílou plochu uvidíte nepravidelné tvary, které se pomalu pohybují (plují) přes zorné pole a mrkání nepomáhá. Důvodem je to, že se tyto částice nachází za oční čočkou, ve sklivci.

Zelený zákal (glaukom)

Lidské oko má přirozenou hodnotu nitroočního tlaku, což je jev, který napomáhá dobrému vidění a oko je díky němu chráněno před deformací víčky a svaly. Pokud tento tlak vinou nesprávného odtoku nitrooční tekutiny vzroste a dlouho zůstává tato změna bez povšimnutí, může se rozvinout zelený zákal.