Zákalky ve sklivci

Vnitřní prostor oka je vyplněn rosolovitou hmotou zvanou sklivec. Někdy se vám může stát, že při pohledu na bílou plochu uvidíte nepravidelné tvary, které se pomalu pohybují (plují) přes zorné pole a mrkání nepomáhá. Důvodem je to, že se tyto částice nachází za oční čočkou, ve sklivci. Sklivec se zvyšujícím se věkem zmenšuje objem, což může zanechávat drobný buněčný odpad, proto ve stáří můžete pozorovat zvýšený výskyt plujících skvrnek. Pokud se však výskyt těchto vjemů velmi zintenzivní, je dobré konzultovat tento stav s lékařem, může se jednat o závažnější onemocnění oka.

Také se může stát, že pomůže mrknutí, v tom případě se jednalo o drobnou nečistotu na povrchu oka, tedy nic vážného. 

Není možné jednoznačně definovat ohroženou skupinu, neboť se jedná se o vcelku běžný jev, se kterým se setká většina z nás. Pozornost by měli tomuto jevu věnovat diabetici, protože tyto zákalky mohou signalizovat rozvoj závažného onemocnění zvaného diabetická retinopatie.

Častější výskyt plujících částeček může být pro některé pacienty frustrující, nicméně nejedná se o závažné onemocnění. Pouze v případě, že se zákalky zvětší a vyskytují se častěji, doporučujeme navštívit lékaře. 

Krátkodobě pomáhá hledět okem do stran a poté i nahoru a dolů, zákalky odplují. Lékaři doporučují posilovat doporučenými cviky okohybné svaly (níže) a zdravě se stravovat.