Diabetická retinopatie

Diabetes mellitus, česky známé jako cukrovka, je závažným civilizačním onemocněním. Nedostatek hormonu inzulinu v těle diabetika způsobuje zvyšování hladiny krevního cukru, který se bez inzulinu nemá jak dostat do buněk a zvýšený cukr v krevním řečišti může napáchat škody. 

Pokud není cukrovka léčena správně, může docházet k poranění drobných cév v sítnici. Ty se totiž vinou vysokého krevního cukru mohou ucpávat a sítnice tak není správně prokrvená. Oko kompenzuje nedostatečné prokrvení růstem nových cév, ty jsou však křehké a nekvalitní. Pokud je onemocnění zanedbané, dochází k postupnému zhoršování zraku, ztrátě ostrosti vidění, což může vést až k úplné ztrátě zraku. Výskyt retinopatie může signalizovat problémy s cévním systémem obecně, nemělo by se na něj proto pohlížet jako na izolované onemocnění.

Jednoznačně nejohroženější skupinou jsou diabetici. Jedná se o jednu z nejčastějších cévních komplikací diabetu I. i II. typu. Diabetik by měl pravidelně docházet na vyšetření. Nejprve jednou za rok, při nálezu lékař stanoví pravidelnost návštěv. Méně často se mohou objevit příznaky i u těhotných, ženy by proto neměly zanedbávat návštěvy lékaře, zvláště pokud se potýkají s těhotenskou cukrovkou. 

Terapie probíhá operativně pomocí laseru, kdy paprsek ošetří špatně prokrvené části sítnice. Nelze zvrátit již proběhlé změny, může se však významně zpomalit postup onemocnění. Zákrok probíhá ambulantně.

Onemocnění je nebezpečné svým plíživým začátkem, který zaznamená pouze oční lékař během pravidelných prohlídek. Retinopatii nelze předejít, nicméně pokud jste v rizikové skupině, můžete oddálit nástup onemocnění správným dávkováním léčiv a vhodnou životosprávou.