Odchlípení sítnice

Sítnice je tenká průhledná blána nacházející se v oční bulvě a je vlastním smyslovým orgánem oka. Je složená z fotoreceptorů, které zachytávají světelné paprsky a zpracovávají je signály vedoucí do mozku. 

Odchlípení je závažné onemocnění a provází jej  více varovných signálů. Nejčastější jsou záblesky na okraji zrakového pole. Při trhlině sítnice se objeví tzv. padající saze. Jev, kdy se v oku vyskytuje menší množství krve, které pak putuje vnitřkem oka. Odchlipování sítnice je též charakteristické výskytem clony. Tmavý stín začínající na okraji a postupuje až do centra zorného pole, což značí postižení žluté skvrny. 

Onemocnění postihuje častěji lidi s vysokým stupněm krátkozrakosti, po úrazech do oka, nedonošené děti a jen málokdy se jedná o vrozenou vadu.

Menší rozsah poranění sítnice lze ošetřit  laserem, v případě komplikací navrhne lékař operaci. 

Pokud je znám výskyt v rodině, je doporučeno pravidelně navštěvovat očního lékaře.