Presbyopie (ztráta pružnosti oční čočky, vetchozrakost)

Oční čočka s věkem degeneruje a jedna z častých  vad je i presbyopie, kdy oko přestane zaostřovat na blízké vzdálenosti. Jedná se o onemocnění velmi rozšířené v západní civilizaci, kde je častá práce s počítačem, obvykle za umělého osvětlení. Postižený při čtení drží text na délku ruky, zblízka vidí rozmazaně a velké potíže vyvstávají za šera. Presbyopii často provází bolesti hlavy.

Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé pracující na počítači. K rozvoji onemocnění dochází okolo 40. roku věku, po 60. roku věku se situace stabilizuje a nadále nedochází k progresi onemocnění.  

Postiženému pomůže korekce brýlemi, kontaktní čočky nebo chirurgický zákrok.

Presbyopii se nedá bohužel vyhnout, můžete však zmírnit či oddálit její nástup. Je důležité chodit na pravidelné prohlídky k lékaři, při práci s počítačem udělat si jednou za hodinu pauzu. Během pauzy zaostřujte na vzdálenější předměty a pomoci může i vhodná životospráva a dostatek vitamínů A a D.