Glaukom

Glaukom neboli zelený zákal představuje skupinu chorob, které vedou k postupným nevratným změnám zrakového nervu, který je zodpovědný za přenos zrakového impulsu do mozku. V důsledku toho dochází ke změnám v zorném poli, které mohou vyústit až do trvalé ztráty zraku.

Odchlípení sítnice

Sítnice je tenká průhledná blána nacházející se v oční bulvě a je vlastním smyslovým orgánem oka. Je složená z fotoreceptorů, které zachytávají světelné paprsky a zpracovávají je signály vedoucí do mozku.Odchlípení je závažné onemocnění a provází jej  více varovných signálů. 

Diabetická retinopatie

Diabetes mellitus, česky známé jako cukrovka, je závažným civilizačním onemocněním. Nedostatek hormonu inzulinu v těle diabetika způsobuje zvyšování hladiny krevního cukru, který se bez inzulinu nemá jak dostat do buněk a zvýšený cukr v krevním řečišti může napáchat škody. 

Šedý zákal (katarakta)

Jednou z částí oka je i čočka. Její základní funkcí je akomodace, schopnost zaostřovat na předměty blízko i daleko. Čočka stárne společně s okem a šedý zákal je onemocnění, jehož průběh je charakteristický bílým zákalem. Ten vzniká změnami ve složení organických látek.

Makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je závažné onemocnění postihující převážně starší generace. V Evropě patří dokonce mezi nejčastější příčiny slepoty.
Onemocnění postihuje sítnici, což je tenká vrstva buněk lidského oka, která umožňuje oku zpracovávat světelné signály. Na sítnici jsou pod mikroskopem znatelné útvary.