Úrazy oka u dětí

Úrazy oka v dětském věku představují specifickou a někdy i smutnou kapitolu dětské oftalmologie.

Statistiky ukazují, že úrazy oka postihují nejčastěji malé pacienty mezi 2.–4. rokem a poté děti kolem 15, především chlapce. V tomto věku stoupá četnost úrazů oka u autonehod, nebo při sportovní činnosti a zvyšuje se incidence pokousáním zvířetem. Setkáváme se stále často s případy, kdy došlo k manipulaci s chemikáliemi a výbušninami.

Nejčastější úrazy oka a jeho okolí

V praxi oftalmologa jsou časté úrazy okolí oka, kam patří tržné ranky víček a obočí. Jsou způsobeny pádem na různé předměty nebo úderem předmětů do periokulární (oční okolí) oblasti. Vídáme je při autonehodách, napadení nebo u případů pokousání zvířaty.

Po chirurgické revizi a adaptaci se i rozsáhlé a krvácející rány většinou velmi dobře hojí. U některých poranění víček (např. kousnutí psem) bývají porušeny odvodné slzné cesty. Při jejich přerušení je nutná mikrochirurgická rekonstrukce, protože hrozí narušení fyziologického odtoku slz.

Téměř stejně četná jsou různá cizí tělíska na povrchu oka. Tělíska nacházíme pod víčky, na spojivce nebo v rohovce. Příčinou může být prudký vítr, pobyt v lese nebo ve vysoké trávě. Často k poranění dochází, pokud je dítě přítomno broušení kovových předmětů nebo sekání dřeva.

I drobné tělísko v oku může dítě velmi potrápit. Oko zčervená, slzí a bolí. Z víček tělísko odstraňujeme mechanicky štětičkou, ale z rohovky je potřeba odstranit tělísko pod mikroskopem speciálními nástroji. Bolestivé příznaky má i eroze rohovky, která vzniká škrábnutím větvičkou nebo si může ublížit i samotné dítě, pokud si sáhne do oka prsty.

Úrazy oka vyžadující specializovaný přístup

Tuto skupinu úrazů zahajují tupá poranění oka. Zranění tohoto typu zrádná, nemusí být na první pohled vůbec patrná, a přesto mohou poškodit důležité oční struktury, jakými jsou duhovka, čočka, sklivec nebo třeba i sítnice. Tyto úrazy mohou být provázeny i zlomeninami očnice (prostor v lebce, kde sídlí oko), pokud je příčinou úder nějakým předmětem, pád, rána pěstí nebo autonehoda.

Pronikající poranění oka patří mezi nejobávanější poranění, protože otevřená rána v oku je vstupní branou infekce nehledě na devastaci těžko nahraditelných nitroočních tkání. Tyto úrazy vznikají působením velké a náhlé kinetické energie. Mezi původce mohou patřit poranění ostrými předměty jako je např. nůž či drát a neměli bychom zapomínat na střelná poranění. Spadají sem i případy, kdy je přítomno nitrooční cizí těleso. Na tuto možnost myslíme již při anamnéze úrazu. Může k tomu docházet při manipulaci se střelnou zbraní, během bušení kladivem do kamene, broušení, řezání, pilování atd. Primární léčbou je mikrochirurgická rekonstrukce porušených očních obalů oka.

U těžkých poškození oka je třeba vědět, že budoucí zrakové funkce jsou do značné míry předurčeny již v momentu poranění.

Chemická poškození oka patří mezi nešťastná poranění, často s celoživotními následky. Neopatrné manipulace s kyselinami a louhy jsou nejčastěji původci těchto úrazů. Louhy jsou horší, protože pronikají velmi agresivně do očních tkání (rozpouští samotné buňky oka) a v krátké době nevratně poškodí především rohovku.

První pomoc je u chemických poranění klíčová. Rozhoduje o budoucnosti zrakových funkcí. Spočívá v okamžitém, opakovaném a hlavně pečlivé vyplachování oka (i obyčejnou vodou), mechanickém odstranění zbytků chemikálií a škodlivin. Oko sterilně přikryjeme, nedáváme žádné kapky a masti a co nejrychleji odešleme na odborné oční pracoviště.

O osudu oka po poleptání rozhoduje správně provedená první pomoc.

První pomoc při očních úrazech Až na mimořádně důležitou první pomoc při chemickém poleptání oka a vynětí cizího tělesa pod víčkem se doporučuje u ostatních úrazů oka invazivní laické ošetření raději neprovádět!

Jemné struktury oka by mohly být při nešetrné manipulaci poškozeny. Proto u všech ostatních úrazů stačí, když oko sterilně přikryjeme, pacienta celkově zklidníme a zajistíme rychlý odvoz na oční pracoviště.

Cílená osvěta a prevence, zvláště ze strany rodičů, by měly patřit do probíraných téma, protože u úrazů oka dětí jsou účinnější, než všechny pokroky zdokonalující se léčby. Je důležité mít na paměti, že malé děti by neměly zůstávat bez dozoru a dohlížející dospělý by měl mít tušení, co dítě kde dělá. To samé platí i u odrostlejších dětí.