Šedý zákal

Šedý zákal, latinsky katarakta, je onemocnění, které se vyznačuje zakalením čočky. Vznik katarakty je nejčastěji podmíněn věkem a základní metodou léčby je chirurgické řešení, nejčastěji prováděná operace vůbec. Šedý zákal je nejčastější příčinou slepoty celosvětově.

Čočka je transparentní bezcévná struktura uvnitř oka, která je součástí optického systému. Její transparentnost umožňuje průnik světelných paprsků do oka na sítnici. Důležitou funkcí čočky je akomodace. Tento proces je zajištěn vyklenováním či oplošťováním čočky a umožňuje nám tak vidět ostře různě vzdálené předměty. Během života dochází složitými biochemickými pochody ke snížení transparence čočky, resp. k jejímu zkalení. Postupně se čočka zvětšuje a mění se i její optické vlastnosti. Tyto změny způsobují rozptyl světla, neostré vidění různého stupně, a tak zhoršení kvality vidění a života.

Příčiny

Vznik katarakty se dá ve většině případů považovat za přirozený proces stárnutí čočky a vídáme ji tedy nejčastěji u pacientů ve věku nad 60 let, ale známe množství rizikových faktorů, které se na vzniku tohoto onemocnění i mohou podílet i v podstatně mladším věku. Patří mezi ně dlouhodobá expozice UV záření, genetické faktory, vliv léčiv (lokální či celkové podávání kortikosteroidů, psychofarmak, či lokálně aplikovaných očních kapek zužujících zornici) a kouření. Dále může vznik katarakty indukovat úraz oka, předešlá oční operace, zánět či celkové choroby jako diabetes mellitus.

Příznaky

Mezi nejčastější příznaky katarakty patří zhoršené vidění do dálky i do blízka, pocit oslnění, odlišné vnímání barev a horší vidění za šera. K rozvoji těchto problémů dochází většinou postupně. Pokročilá katarakta se může projevit i komplikacemi v podobě zvýšení nitroočního tlaku nebo vzniku nitroočního zánětu.

Diagnostika

Při diagnostice katarakty pátráme po rizikových faktorech a přidružených onemocněních, zjišťujeme zrakovou ostrost do dálky i do blízka a provádíme stěžejní oční vyšetření na štěrbinové lampě, kde lze kataraktu snadno pozorovat. Vyšetření oka provádíme včetně zadního segmentu oka k vyloučení jiné příčiny zhoršení zraku. Před operací se provádí biometrie, tedy výpočet optické mohutnosti čočky, kterou budeme do oka aplikovat. Správným výběrem nitrooční čočky můžeme tak podle preference pacienta odstranit stávající refrakční vadu a odstranit tak nošení brýlí do dálky či blízka, volbou multifokální čočky lze pak odstranit nošení brýlí úplně.

Léčba

Jedinou možností, jak šedý zákal odstranit, je chirurgický zákrok. Výkon indikujeme v době, kdy si pacient začne stěžovat na zhoršené vidění, které je způsobeno zakalenou čočkou. Zatím nejsou známy žádné způsoby, jak vzniku tohoto onemocnění zamezit či ho oddálit. V dnešní době je standardní technikou operace katarakty tzv. fakoemulzifikace, která spočívá v provedení malého řezu na rohovce, fragmentaci tvrdého jádra čočky ultrazvukem, odstranění čočkových hmot, a nakonec implantaci nitrooční čočky. Operaci lze provádět v ambulantních podmínkách v lokální anestezii s následnými pooperačními kontrolami. V pooperačním období je nutná aplikace kapek s antibiotiky a kortikoidy ke ztlumení pooperační reakce oka a zamezení vzniku případných komplikací, např. zánětu.

Souhrn

Šedý zákal je onemocnění vyskytující se nejčastěji ve starším věku, může ale postihovat i mladší jedince. Projevuje se zkalením čočky a jedinou metodou léčby je chirurgické řešení, které patří mezi nejčastěji prováděné operace. Zákrok je bezpečný a má krátkou dobou rekonvalescence.