Glaukom – Na co se nejčastěji pacienti ptají?

Pokud je řeč o Glaukomu nebo také laicky řečeno zeleném zákalu, jedná se o celou skupinu onemocnění, jejichž společnou příčinou je příliš vysoký nitrooční tlak (zkráceně NOT). To má za následek poškození zrakového nervu v papile (místo kudy zrakový nerv postupuje do oční bulvy) a poruchy zorného pole, v nejhorším případě i oslepnutí.

Jak se glaukom zjistí?

Glaukom může odhalit pouze lékař. Vyšetření probíhá na přístroji OCT (optická koherentní tomografie). 

Jaké jsou cíle léčby glaukomu?

Cílem léčby je snížení nitroočního tlaku na cílovou hodnotu, která nebude vyvolávat další poškození zrakového nervu. Cílová hodnota může být u každého člověka jiná. Zda je snížení tlaku dostatečné, ukáže pravidelné sledování zrakových funkcí.

Jak se glaukom léčí? 

Glaukom není léčitelný, lze ho pouze zastavit. Změny na zrakovém nervu jsou nevratné. Glaukom je možné pouze zastavit ve fázi, ve které se nachází. Škody, které vznikly, již nelze napravit ani kapkami ani operací.

Při snižování nitroočního tlaku se postupuje od nejjednodušších a méně zatěžujících opatření ke složitějším zákrokům. Léčba začíná kapkami či kombinací různých kapek. Není-li léčba kapkami úspěšná, přistupuje se k laserové či chirurgické operaci oka.

Jak častým jevem je glaukom ve společnosti? 

Glaukomem se léčí 1 až 5 % lidí.  U části lidí není glaukom rozpoznán, a neléčí se. U větší části lidí se léčí zbytečně, protože se u nich nejedná o glaukom, ale o oční hypertenzi.

Jak poznám, že se jedná o glaukom? 

Většina pacientů nemá šanci své onemocnění sama rozpoznat. Glaukom zpočátku probíhá zcela bez příznaků. Teprve později dochází k výpadům zorného pole a k poklesu zrakové ostrosti. To již však bývá glaukomové onemocnění ve velmi pokročilém stadiu.

Glaukom bývá většinou rozpoznán očním lékařem při očním vyšetření. Proto by měl každý člověk starší čtyřiceti let absolvovat alespoň jednou za dva roky preventivní oční vyšetření, jehož součástí je pátrání po prvotních příznacích glaukomu.

Rozpoznat spolehlivě glaukom a neléčit pacienta zbytečně je někdy obtížné.

Je možné kvůli glaukomu oslepnout? 

Ano, neléčený glaukom může vést k úplné slepotě. Obtížné na glaukomu je, že člověk s pokročilým glaukomem a s velmi pokročilým zúžením zorného pole může mít dobrou centrální zrakovou ostrost. Při dalším zhoršení pak rychle přijde o tento malý, ale dobře použitelný zbytek zorného pole. Z použitelného vidění tak může skokem být naopak úplná slepota. Glaukom je jedním z nejčastějších příčin slepoty.

Co je to glaukom s otevřeným úhlem?

Glaukomové onemocnění má řadu forem. Nějčastější je tzv. chronický prostý glaukom, u kterého protéká nitrooční tekutina volně zornicí do přední oční komory a dále do tzv. komorového úhlu tvořeného duhovkou a rohovkou. Komorový úhel je při této formě glaukomu otevřený a pro komorovou tekutinu volně přístupný. Glaukom s otevřeným úhlem nebolí, nebývají při něm záchvaty, probíhá dlouho bez zjevných příznaků.

Je glaukom dědičný?

Ze statistik vyplývá, že 50 % nemocných glaukomem má alespoň jednoho rodiče s glaukomem. V případě, že se glaukom vyskytl v rodině, je určitě vhodné nejpozději ve 40 letech podstoupit vyšetření nitroočního tlaku.

Měl by pacient s glaukomem své oči šetřit? Škodí čtení a televize?

Čtení, ruční práce a sledování televize, práce s počítačem ani jiné „používání očí“ nemůže glaukom zhoršit ani vyvolat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *