Oční gymnastika

Nejen lidé s různými vadami zraku by měli zařadit do své rutiny oční cviky. Hlavně ti z vás, kteří musí strávit pracovní dobu před monitory počítačů. Oční gymnastika pomáhá uvolnit napětí v oku a předejít únavě svalů, které vznikají během delší doby strávené před monitorem. Okohybné svaly jsou pak díky cvičení uvolněné a posílené.   

Pohled do dáli léčí

1) Zvedněte oči nad obrazovkou monitoru a podívejte se na objekty za ním. Poté upřete zrak ještě dále, nejlépe mimo okno, ke stromům nebo k obloze (doporučuje se zelená, která oko uvolní).

2) Po krátké chvíli vraťte pohled zpět na obrazovku monitoru. Nezapomínejte mrkat, abyste oku pomohli obnovit vyschlý slzný film.

3) Opakujte třikrát

Zaostřeno na čočku – cviky pro zlepšení zaostřování

1) Umístěte prst nebo tužku do vzdálenosti asi 20 cm od očí. Zahleďte se upřeně na předmět a pak rychle zaostřete na předmět dále.

2) Zavřete oči na 10 sekund, poté otevřete a minutu mrkejte. Opět to pomůže oku obnovit slzný film.

Výše vypsané cviky se nedoporučují pro lidi s vysokou krátkozrakostí.

I okohybné svaly můžete protáhnout

Pohyby kyvadla – zavřete oči a představte si kyvadlo, které se pomalu rozhoupe a získá tak velkou švih. Sledujte jeho imaginární pohyb a neváhejte připojit i pohyb hlavu pro rozcvičení ztuhlých krčních svalů.

Osmička – zavřete oči a představte si před sebou ležatou osmičku. Začnete očima pomalu kopírovat její tvar a můžete opět připojit i protažení krčních svalů.