Oční vady

Každého druhého v České republice trápí potíže se zrakem. Vliv na to má genetika, životní styl, věk, ale i zanedbaná prevence.

Zrak je naším nejvýznamnějším smyslovým orgánem, kterým přijímáme více než dvě třetiny všech informací. Ne nadarmo se říká „střežit jako oko v hlavě“, ale moc se tímto rčením neřídíme. Zatěžujeme oči vysedáváním u obrazovky počítače, neustále sledujeme displej mobilního telefonu. Více času trávíme pod umělým světlem oproti tomu méně času trávíme venku v přírodě. Často si ani nedopřejeme dobrou stravu a kvalitní spánek. Problémy se zrakem se postupně s přibývajícím věkem zhoršují.

Kdy byste měli jít na měření zraku?

  • Pokud vidíte rozmazaně, dvojitě anebo je obraz zamlžený
  • Vaše oči až přehnaně reagují na náhlé změny světla
  • Častá bolest hlavy (bez příčiny)
  • Zhoršuje se vám vidění

Zdravé oko bez jakýchkoliv vad vidění se označuje jako emetropické. Oční lékař při vyšetření odhalí oční vady, ale i případná onemocnění. Pojem refrakční vady oka je označení pro vady, které zhoršují vidění na blízko anebo na dálku a lze je korigovat dioptriemi. Jako typické vady jsou například krátkozrakost, dalekozrakost či astigmatismus, ale i vetchozrakost.

Krátkozrakost

Odborně označovaná jako myopie se projevuje zhoršeným viděním na dálku. Postihuje až třetinu populace a dnes se označuje jako civilizační choroba. Zejména se objevuje v dětství anebo dospívání, ale může se objevit i v dospělosti. U správně fungujícího oka se paprsky procházející rohovkou setkávají na sítnici. V případě krátkozrakosti se potkávají již před sítnicí, kde se následně rozbíhají a obraz na sítnici je pak rozostřený. Na krátkozrakost má často vliv genetika. Oko s touto vadou má protaženou bulvu anebo velké zakřivení čočky. V dioptrii se tato vada označuje mínusem.

Dalekozrakost

Dalekozrakost je opak krátkozrakosti a odborně se označuje jako hypermetropie a znamená to špatné vidění na krátkou vzdálenost. Oko je tedy krátké, paprsky se protínají až za sítnicí a to způsobuje rozmazaný obraz na sítnici. V dioptrii se označuje tato vada plusem.

Zelený zákal

Zelený zákal označovaný jako glaukom je problematický v tom, že v počátcích nebolí a nemusí se zpočátku nijak projevit. Přitom, když se neléčí, může vážně poškodit zrak. Způsobují ho genetické dispozice, přidružené nemoci, léky a dokonce i úrazy.

Šedý zákal

Je to časté onemocnění, které se objevuje s přibývajícím věkem. Je to sice vážné onemocnění, ale dobře léčitelné. Projevuje se zakalením oční čočky, která by měla být u zdravého oka čirá. Zhoršuje vidění a pacient má pocit, jako by měl oko zakryté šedým závěsem. Objevuje se nejčastěji až po 65. roce života.

Astigmatismus

Jedná se o vrozenou dioptrickou vadu nesprávného zakřivení rohovky anebo čočky. Světlo se různě láme v místech s větším nebo menším zakřivením což má za následek rozmazané vidění na dálku i na blízko. Často se projevuje bolestí hlavy, pálením očí ale i únavou. Zakřivení lze korigovat.

Vetchozrakost

Je spojena s přibývajícím věkem. Lidské oko postupem času ztrácí schopnost zaostřovat a projevuje se problémem při čtení. Začíná se objevovat již po 45 letech.

Jak na oční vady? Základem je prevence.

Začít bychom měli pravidelnými kontrolami u očního lékaře již u malých dětí. Oční lékař tak včas může odhalit oční vadu anebo onemocnění a předejít tak větším problémům.