Glaukom

Glaukom neboli zelený zákal představuje skupinu chorob, které vedou k postupným nevratným změnám zrakového nervu, který je zodpovědný za přenos zrakového impulsu do mozku. V důsledku toho dochází ke změnám v zorném poli, které mohou vyústit až do trvalé ztráty zraku.